понеделник, 8 април 2013 г.

Предимства на Clear Aligner

Предимства на СLEAR ALIGNER

СА се изработват по гипсов модел, снет от отпечатък, който се взема на всяко посещение. Процедурата позволява:
- Адаптация към промени, които могат да настъпят в зъбите, напр. абразио, фрактури, обтурации и др. Ажустирането е много прецизно и всяка евентуална  промяна в съзъбието би повлияла на ретенцията и ефективността.
- Ако пациентът се нуждае от някаква интервенция по време на лечението, СА може да се приложи отново, но след нов отпечатък
- Да се използва в смесено съзъбие, адаптирайки лечението към промените в този период, напр. отпадане на временни зъби и ерупция на постоянни.
- Адаптация към възможни рецидиви или зъбни премествания, причинени от недостатъчното носене на СА.
- Позволява на специалиста да проследи и преоцени случая на всеки един етап от лечението, както и да промени лечебния план, ако това е необходимо.

0 коментара:

Ако имате въпроси или коментари, не се колебайте да ги отправите към нас