понеделник, 8 април 2013 г.

Какви са главните показатели за Сlear Аligner и какви са границите ?


Какви са главните показатели за Сlear Аligner и какви са границите ?

                                       ПОКАЗАТЕЛИ:
 • Корекции на леко до средно струпване
 • Затваряне на празнини – до 4 мм
 • Корекция на ротирани и инклинирани зъби
 • Интрузия и екструзия на единични зъби 
 • Корекция на дълбока и отворена захапка във фронта
 • Kорекция на кръстосана захапка
 • Интермаксиларно теглене
 • Като етап от лечение с други апарати
 • Прилагат се в постоянно и смесено съзъбие
 • Корекция при рецидиви след проведено ортодонтско лечение
 • Предпротетична подготовка
 • Пълно ортодонтско лечение
                  ГРАНИЦИ:
 • Затваряне на празнини, по-големи от 4 мм и екстракционни случаи
 • Корекция на коренова ангулация и коренов torque
 • Скелетни зъбно-челюстни деформации
 • Корпусно зъбно преместване
 • Пациенти с незадоволителна устна хигиена
 • Некооперативни пациенти


0 коментара:

Ако имате въпроси или коментари, не се колебайте да ги отправите към нас